JAAROVERZICHT 2021

VOORAF

 

Beste inwoners, relaties en belangstellenden,

We blikken in dit jaaroverzicht terug op het uitzonderlijke jaar dat 2021 was. De COVID-19-pandemie beheerste voor het tweede jaar ons leven en ons werk. De interne impact was ook nu weer groot. Collega’s van kantoor werkten thuis, in het sociaal domein moesten we activiteiten met bijvoorbeeld vrijwilligers afschalen of zelfs stoppen. De uitvoerende collega’s binnen de afdelingen Grondstoffen en BuitenRuimte kregen op het werk te maken met strikte regels.

Vitale organisatie vraagt continuïteit

Ondanks de grote interne impact was de externe impact veel kleiner. Gelukkig maar! Op een uitzonderlijke winter vol sneeuw en ijs na, bleef onze dienstverlening op peil. Dat de rijksoverheid ons bedrijf al in 2020 bestempelde als ‘vitale organisatie’, deed ons goed. Met dat standpunt gaf de overheid aan hoe belangrijk continuïteit is in ons werk. Stel je toch eens voor dat afval niet wordt opgehaald, om maar eens iets te noemen. Dat is nauwelijks voor te stellen. Tegelijkertijd ervaarden we de uitspraak over de branche, die regelmatig werd herhaald, als een duidelijke uiting van respect: een vitale organisatie. Van cruciale betekenis voor de samenleving.

Gemeenschappelijke inzet

We danken alle medewerkers voor hun inzet in 2021. Alleen door met z’n allen de schouders er onder te zetten, konden we de inwoners in ons werkgebied in dit bijzondere jaar van dienst kunnen zijn. Die resultaten zijn door gemeenschappelijke inzet tot stand gekomen; met collega’s, gemeenten, inwoners en alle andere betrokkenen. En zoals je zult zien in het jaaroverzicht: wat waren er toch ongelooflijk veel mooie momenten! De organisatie bruist. En dat willen we graag met jullie delen.

 

Lisette Bosch

Algemeen directeur Circulus

Circulus werkt samen met jeugd aan landelijke boomplantdag
Circulus werkte samen met jeugd mee aan de Nationale Boomplantdag (Lochem).