JAAROVERZICHT 2021

Apeldoorn

Afval & grondstoffen

In de zomer van 2017 stelde de gemeenteraad van Apeldoorn het beleidsplan ‘Recycleservice 2025’ vast. Centraal in het plan staan verdere reductie van restafval en verhoging van het volume grondstoffen. De uitrol in de jaren erna was een intensief, gefaseerd traject. De PMD-container werd ingevoerd en het zelf wegbrengen van restafval naar een ‘buurtbak’ geïntroduceerd. Er kwamen containers voor luiers en een ophaalservice voor mensen met medische beperkingen. 2021 was het eerste jaar van het nieuw geïmplementeerde beleid, waarin ondanks corona-invloeden een scheidingspercentage op 80% is gehaald en de hoeveelheid restafval per inwoner van 91 naar 87 kg is gegaan. De hoeveelheid aangeboden afval en grondstoffen is bovendien met 14 kg gedaald. De Apeldoornse inwoners hebben naast minder restafval dus ook totaal minder afval geproduceerd, vergeleken met 2020.

Het achtergelaten afval bij buurtcontainers, ook met een mooi woord bijplaatsingen genoemd, blijft een uitdaging. In 2021 was hier veel aandacht voor nadat de problemen in kaart waren gebracht. Per plek werden passende maatregelen genomen: van containertuintjes tot voorlichting in vier talen aan nieuwkomers uit andere landen. Een belangrijke conclusie uit de maatregelen is dat het aantal bijplaatsingen op die locaties vermindert, maar niet verdwijnt. Wel is de beleving van de omwonenden positiever: zij zien een schonere plek. De verschillende methoden zijn bekeken en geëvalueerd. In 2022 zal onder meer ingezet worden op adoptiecontainers en samenwerking met Zero Waste Apeldoorn.

In 2021 is een start gemaakt met het programma CleanWise waarbij afvalscheiding en educatie op basisscholen hand in hand gaan. De gemeente Apeldoorn biedt dit programma nu alle basisscholen aan. Hierop is een positieve respons geweest van 85%: 62 van de 73 scholen nemen deel aan CleanWise of gaan hiermee binnenkort van start.

Verder voerde Circulus samen met de gemeente Apeldoorn een aantal acties uit op markten in de week Samen tegen Voedselverspilling (september). Het winkelend publiek kreeg een tasje mee met voorlichtingsmateriaal om minder voedsel te verspillen, plus een eetmaatje waarmee rijst en pasta per persoon kunnen worden afgewogen. Circulus werkt hierin samen met de Stichting Samen tegen Voedselverspilling, en is ook partner. 

Wethouder Wim Willems reikt voorlichtingsmateriaal uit aan het winkelende publiek.

Buitenruimte

Sinds 2020 voert Buitenruimte de onkruidbeheersing uit in eigen beheer. In 2020 rondden we samen met de gemeente een succesvolle pilot af met een werkmethode voor onkruidbeheersing in grindbermen. De gemeente Apeldoorn stelde de speciale machine in 2020 beschikbaar waarmee deze aanpak in 2021 is voortgezet.

Een feestelijke mijlpaal in september 2021 was de introductie van de eerste elektrische veegmachine in het centrum van Apeldoorn. Een eerste stap naar emissieloos reinigen in het centrumgebied. 

Apeldoorn in cijfers

Apeldoorn laat een stijging zien in het afvalscheidingspercentage sinds de uitvoering van het grondstoffenplan in 2018. In 2018 bedroeg dat percentage 68%, in 2019 74%, in 2020 en 2021 was dit 80%. 

Terwijl het scheidingspercentage is gestegen, zien we dat er nog winst is te boeken: in het restafval zitten nog waardevolle grondstoffen. Andersom zien we in grondstoffen materialen die daarin niet thuishoren. Dat geldt met name voor PMD, GFT en Textiel. Verder is hieronder te zien hoe vaak onze recyclepleinen worden bezocht. Inwoners in het werkgebied van Circulus kunnen van alle pleinen gebruik maken. 

 

wat zit er nog in ons restafval