JAAROVERZICHT 2021

DUURZAAMHEIDSDOELEN

We willen als organisatie niet alleen bijdragen aan eigen, gemeentelijke, regionale of landelijke doelen maar ook aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Die bieden een helder, bruikbaar kader voor verdere verduurzaming en maken bijdragen concreet. Circulus draagt actief bij aan de volgende duurzaamheidsdoelen: