JAAROVERZICHT 2021

Lochem

In 2021 werd in de gemeente Lochem gestart met de implementatie van het Afval en Grondstoffenplan 2021-2025. Ruim 1.000 inwoners dachten mee aan het plan via het inwonerpanel 'Lochem Spreekt'. Het plan werd eind 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Lochem. Goede afvalscheiding en het verminderen van het milieubelastende restafval blijven speerpunten. Maar ook wordt goed op de kosten gelet.

In 2021 werd een aantal maatregelen uit het implementatieplan uitgevoerd. In het buitengebied, waar restafval na aanmelding wordt opgehaald, wordt voortaan eenmaal per vier weken ingezameld in plaats van wekelijks. De BEST-tas werd in het voorjaar van 2021 stopgezet. De groene container wordt sinds 1 december 2021 in de winter eenmaal per vier weken ingezameld in plaats van iedere twee weken.

Op het Recycleplein in Lochem is in de zomer van 2021 een innamepunt voor klein chemisch afval gerealiseerd. De chemokar, die regelmatig een route langs verschillende halteplaatsen in de gemeente reed, kwam daarmee te vervallen. Ook kreeg het Recycleplein in de zomer van 2021 bij wijze van proef ruimere openingstijden. Na evaluatie bleek de zaterdagmiddag wel succesvol, maar de donderdagavond niet. Daarom werd alleen de zaterdagopening gecontinueerd.  

Lochem in cijfers

Lochem laat de laatste vier jaar een lichte stijging zien van het scheidingspercentage. In 2021 bedroeg dit 76%. Er is nog winst te boeken: in het restafval zien we nog altijd een flink aandeel grondstoffen, vooral GFT en in mindere mate PMD. Andersom trouwens ook: in PMD en GFT zien we afval dat elders hoort. De komende jaren zal kwaliteit van grondstoffen aandacht vragen.