JAAROVERZICHT 2021

Zutphen

In 2021 is gewerkt aan een nieuw Grondstoffenplan Zutphen 2021-2025. Uitgangspunten daarbij zijn de vermindering van het restafval naar 70 kilo per inwoner per jaar in 2025 en een hoge kwaliteit van de gescheiden grondstoffen. Aandachtspunten zullen zijn vervoersbewegingen, bijplaatsingen en zwerfafval. Bij de uitwerking van het plan zal de samenwerking gezocht worden met de bewoners van de verschillende wijken.

Bij verschillende appartementencomplexen is een container voor GFT geplaatst. Schillen van groente en fruit en andere etensresten vormen het grootste aandeel in het restafval. Door een voorziening hiervoor te plaatsen, krijgen bewoners van hoogbouw ook de mogelijkheid hun GFT te scheiden en hun restafval verder te verminderen.

Zutphen in cijfers

Zutphen laat de laatste vier jaar elk jaar een lichte stijging zien van het scheidingspercentage met 2%. In 2021 bedroeg dit 66%. Er is nog winst te boeken: in het restafval zien we nog altijd een flink aandeel grondstoffen, vooral GFT en in mindere mate PMD, textiel en papier. Andersom trouwens ook: in PMD en GFT zien we afval dat elders hoort. De komende jaren zal kwaliteit van grondstoffen aandacht vragen.