JAAROVERZICHT 2021

Voorst

Terwijl in 2020 nog forse wijzigingen plaatsvonden in de inzameling van papier en het wegbrengen van grofvuil, bleef het jaar 2021 wat dat betreft rustig. 

GFT

De inwoners van de gemeente Voorst blijven koploper in het werkgebied van Circulus als het gaat om het de hoeveelheid aangeboden GFT. Er werd met ruim 213 kg per inwoner per jaar ook in 2021 relatief veel GFT ingezameld. De stijging uit 2020 is in 2021 niet doorgezet; het coronaeffect waarbij veel thuis bereid en geconsumeerd werd is in 2021 afgevlakt.

De totale hoeveelheid afval is licht gedaald tot 449 kg in 2021. Dat was in 2020 454 kg.

Actie tegen voedselverspilling

Speciale aandacht besteedden de gemeente en Circulus in het najaar aan het tegengaan van voedselverspilling. Op de wekelijkse markt in Twello werden tasjes met ‘eetmaatjes’ en voorlichtingsmateriaal gratis uitgedeeld. Belangrijkste doel van de actie was inwoners met tips en informatie te helpen met het beter scheiden van etensresten te scheiden en voedselverspilling van onder meer brood te voorkomen.

marktkraam met infomateriaal

Voorst in cijfers

Voorst laat de laatste vier jaar een vrij constant scheidingspercentage zien met 76% in 2021. Er is nog winst te boeken: in het restafval zien we nog altijd een flink aandeel grondstoffen, vooral GFT en in mindere mate PMD, textiel en papier. Andersom trouwens ook: in PMD en GFT zien we afval dat elders hoort. De komende jaren zal kwaliteit van grondstoffen aandacht vragen.