JAAROVERZICHT 2021

Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst kwam in 2021 als koploper uit de bus bij de jaarlijkse Benchmark. Dit landelijke vergelijkingsonderzoek naar huishoudelijk afval wordt jaarlijks georganiseerd door de NVRD en Rijkswaterstaat. Bronckhorst haalde het beste milieuresultaat met een hoog afvalscheidingspercentage en weinig restafval. Ook viel Bronckhorst op door een hoge service en lagere afvalkosten dan de gemiddelde gemeente.

Om de inwoners te bedanken voor hun goede afvalscheiding, ontvingen ze een informatiepakketje thuis met een herbruikbaar groente- en fruitzakje.

In 2021 hebben gemeente en Circulus verder intensief samengewerkt aan het voorkomen van bijplaatsingen. Afval dat naast containers op milieuparkjes wordt gezet, is voor veel (buurt)bewoners een grote ergernis. Er is gewerkt aan een aanpak om onder meer beter te registreren en te monitoren, hotspots aan te pakken en de inzamelfrequentie te optimaliseren. Een aantal maatregelen werd al uitgevoerd, met minder meldingen als resultaat.

Bronckhorst in cijfers

Bronckhorst laat de laatste vier jaar elk jaar een stijging zien van het scheidingspercentage van 2%. In 2021 bedroeg dit maar liefst 88%, waarmee Bronckhorst het hoogste afvalscheidingspercentage heeft in ons werkgebied. Er is nog wel winst te boeken: in het restafval zien we nog altijd een flink aandeel grondstoffen, vooral GFT en in mindere mate PMD, textiel en papier. Andersom trouwens ook: in PMD en GFT zien we afval dat elders hoort. De komende jaren zal kwaliteit van grondstoffen aandacht vragen.

Inwoners van Bronckhorst kunnen van verschillende Recyclepleinen gebruik maken. In praktijk kiezen zij vaak voor Zutphen, Doetinchem of Doesburg.