JAAROVERZICHT 2021

SOCIAAL DOMEIN

Rol sociaal domein

Circulus is in het sociaal domein partner voor gemeenten. Onze rol in het sociaal domein is als speerpunt opgenomen in onze nieuwe strategie. Daarmee krijgt het een vergelijkbaar belang als de overige drie speerpunten solide partnerschap, milieuwinst en buitengewone leefomgeving.

We bieden mensen met een kwetsbare positie een helpende hand om hun kansen op regulier werk te vergroten. Dit gebeurt in inzameling en sortering, in het beheer van openbare ruimte, of in één van de volgende diensten of onderdelen: de fietsenwerkplaats, facilitaire dienst, reiniging, veegploeg, Cleanteams, Techniekfabriek, De Schoon Familie, Buurtacademie, Jongerencentrum 0313, Kringloopwinkel Stilema en Go Ahead Eagles Fan Support. Zo dragen we bij aan een inclusieve maatschappij, waarin ruimte is voor alle soorten inzet en ieder naar eigen kunnen bijdraagt.

Structuur en ontwikkelingen

In 2020 is een veranderteam samengesteld dat in 2021 aan de opdracht heeft gewerkt om het sociaal domein verder te ontwikkelen. Stappen zijn gezet in de uitwerking van het portfolio. Het portfolio beschrijft werkplekken van een aantal afdelingen waar mensen met een afstand tot regulier werk kunnen worden geplaatst. Er zijn 18 beschrijvingen klaar, waarvan naar verwachting de helft in 2022 gerealiseerd zal zijn.

Circulus heeft twaalf overeenkomsten met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en private partijen waarin afspraken zijn vastgelegd over het aanleveren van mensen uit de Wet Sociale werkvoorziening en de Participatiewet. De afspraken die hieruit voortvloeien zijn divers, niet altijd actueel en worden herzien. Dat zal minimaal twee jaar in beslag nemen. Een belangrijke mijlpaal is het afsluiten van een convenant met Lucrato, een van de grotere uitvoeringsorganisaties voor de gemeenten Apeldoorn en Epe, Voorst.

Verder zijn werk- en administratieprocessen opnieuw beschreven, heringericht en zo verbeterd. Dit gebeurde met het doel de uitvoering van de activeringtrajecten in het kader van de DVO met (voornamelijk) de gemeente Deventer beter te laten verlopen.

De gemeente Deventer is een relevante contractpartner voor Circulus in het sociaal domein. Een gedeeltelijke herijking van de DVO Sociaal 2022 vond plaats. Een complexe opdracht vanwege de verwevenheid met de uitvoeringsorganisatie voor de participatiewet in Deventer, Konnected.

Circulaire ambachtscentra

De afdeling Sociaal is wegbereider voor de ontwikkeling van circulaire ambachtscentra (CAC) in het werkgebied van Circulus. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de afdeling Grondstoffen.

Kringloopcentrum Het Goed (Deventer) en Circulus hebben een intentieovereenkomst gesloten om in 2022 gezamenlijk een CAC te starten aan de Westfalenstraat. Alle werkplaatsen die nu worden geëxploiteerd in Deventer zullen hierin worden gehuisvest en opgeschaald. Een ontwikkeling waarvan de impact op het sociaal en grondstoffendomein naar verwachting groot is.

Gesprekken over de oprichting van een CAC vinden verder plaats in Zutphen, Lochem, Epe, Doesburg en Apeldoorn. We verwachten in 2022 flinke stappen te kunnen zetten in Zutphen en Epe, in 2023 in Apeldoorn, Doesburg en Lochem. Vooruitlopend op deze ontwikkeling komen er in 2022 nieuwe werkplaatsen in Epe en Apeldoorn.

UpTex: sociaal en recycling hand in hand

In opdracht van de gemeente Deventer onderzocht het naaiatelier van de Techniekfabriek in het project UpTex de vraag wat er nodig is om nieuwe producten van niet-herdraagbaar textiel te ontwikkelen en succesvol te vermarkten (remanufacture). Daarbij moeten werkplekken ontstaan voor mensen met een afstand tot regulier werk. Een jaar lang werd samengewerkt met samenwerking met Aventus, CirkelWaarde, Het Goed, ReShare en Saxion. Dit project is afgerond in het voorjaar van 2022 en gaat verder onder aansturing van Circulus. Bekijk hier het slotfilmpje.

Werkplaats voor reparatie

In het kringloopbedrijf Stilema (Vaassen) was de impact van de lockdowns groot: zowel op de mensen als op de omzet. De winkel heeft geruime tijd de deuren moeten sluiten. In die periode is de winkel opgeknapt door medewerkers en heringericht. Deze verbeterslagen leidden tot een forse stijging van de omzet. Die konden helaas het verlies aan omzet door corona niet compenseren. Stilema is begonnen met een werkplaats voor de reparatie van platte beeldschermen. Ook ligt er een plan om in samenwerking en met steun van onderwijsinstellingen een technisch centrum voor de regio voor deze werksoort ontwikkelen. Een veelbelovende ontwikkeling voor mensen met een afstand tot regulier werk.