JAAROVERZICHT 2021

RESULTATEN EN ONTWIKKELINGEN

We investeren in het afval- en grondstoffenmanagement en in het beheer van buitenruimte. In beide domeinen bieden we ook mensen met een afstand tot regulier werk een (werk-)plek zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. In drie hoofdstukken vatten we de resultaten samen die we in de drie domeinen hebben behaald en geven we de belangrijkste ontwikkelingen weer.

Nestkasten, gemaakt van afvalhout door Circulus Techniekfabriek, worden door onze medewerkers geplaatst in Lochem.