JAAROVERZICHT 2021

STRATEGIE 

Groen licht voor meerjarenstrategie

Het  jaar 2020 stond in het teken van de evaluatie van de vorige meerjarenstrategie. In 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van de nieuwe strategie. Daarvoor gaf de Raad van Commissarissen in januari 2021 groen licht, een maand later gevolgd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Vier speerpunten

Ondanks de beperkingen die corona en de lockdowns met zich meebrachten, gingen we voortvarend aan de slag met de volgende vier speerpunten.

  1. We ontwikkelen ons verder als solide partner voor gemeenten, inwoners en samenwerkingspartners.
  2. We ondernemen initiatieven om nog meer milieuwinst te boeken.
  3. Met gemeenten en inwoners geven we verder vorm aan een buitengewone leefomgeving.
  4. We versterken onze rol in het sociaal domein.

 

Het onderdeel solide partnership is nauw verweven met de drie andere speerpunten. Om die reden is solide partnership niet als apart hoofdstuk opgenomen, maar verwerkt in de hoofdstukken Milieuwinst, Buitengewone Leefomgeving en Sociaal Domein.

 

Jonge bomen klaar voor aanplant
Jonge bomen klaar voor aanplant.