JAAROVERZICHT 2021

GOVERNANCE

Toezicht

Circulus is een onderneming (BV) waarvan gemeenten zowel aandeelhouder als opdrachtgever zijn. De onderneming wordt geleid door een eenhoofdige directie, die wordt bijgestaan door een managementteam en afdelingsmanagers. Het toezicht wordt gehouden door de Raad van Commissarissen.

Personalia Raad van Commissarissen

Mevrouw L.M. de Kock

voorzitter, commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad en lid van de renumeratiecommissie

Tevens: Interim HR Manager, coach HR-managers en vakinhoudelijke HR-advisering, begeleiding ondernemingsraden, lid onderhandelingsdelegatie CAO ZKN.

 

De heer ir. F.A. Spoelstra

vice-voorzitter, lid van de auditcommissie

Tevens: Projectleider bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, Secretaris van het Landelijk Platform Herinnering WO2, fractievoorzitter PvdA van Provinciale Staten van Gelderland

 

De heer ir. J.W.J. van den Berg

voorzitter renumeratiecommissie

Tevens: onafhankelijk voorzitter Commissie van Beroep CAO SABIC LBV.

 

De heer drs. H.L.M. Willemsen

secretaris, voorzitter van de auditcommissie

Tevens: Directeur/grootaandeelhouder Willemsen Management B.V. (bedrijfseconomisch adviesbureau) en PSI Holding BV (waaronder Hollarts Plastic Group BV en Helcosol BV).

 

Mevrouw drs. P.A.M. Hoog

Tevens: Adviseur, Interim-manager, lid Raad van Toezicht Stichting Iris (Voorgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland).

 

Mevrouw M. Kool

Tevens: directeur-bestuurder SallandWonen,  bestuurslid Aedes, bestuurslid Stichting Raalter Uitdaging en voorzitter Sociëteit De Hereeniging in Deventer.

 

De heer M.R. Daniel

Tevens: Strategisch adviseur Korpsleiding, Nationaal Commandant Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden, Portefeuillehouder Drugs Nationale Politie, Implementatie manager Dienst Specialistische Interventies, commandant mobiele eenheid, voorzitter nationaal platform Drugs, 

Lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming sectie TBS

 

Bezoek Raad van Commissarissen aan een van onze Recyclepleinen