JAAROVERZICHT 2021

MISSIE EN VISIE

Wat we voor ons zien

Wij zien een mooie aantrekkelijke wereld voor ons waarin het prettig leven is. Beschikbare bronnen benutten we maximaal. Voor verspilling is geen plaats meer. We gaan samen voor duurzame, houdbare oplossingen. Een inclusieve wereld waarin iedereen naar vermogen meedoet. We laten de aarde beter achter.

Hoe wij onszelf zien

Wij zien onszelf als een organisatie die midden in de maatschappij staat en weet wat er speelt. We zijn een betrouwbare en gedegen partner voor onze gemeenten. We verbinden beleid en praktijk. Dat doen we vanuit expertise. We zijn innovatief en resultaatgericht; voor de korte en lange termijn.

Ambitie

Onze ambitie is een kei in ons vak te zijn en te blijven. Onze verschillende werkterreinen Buitenruimte, Grondstoffen en het Sociaal domein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze verbinding maken we zichtbaar en versterken we. Dat doen we met betrokken, enthousiaste medewerkers die zich elke dag inzetten voor het beste resultaat: de meest duurzame regio.

Ontbijtbijeenkomst in Lochem
Ontbijtbijeenkomst met directeur Lisette Bosch (links) voor medewerkers BuitenRuime in Lochem