JAAROVERZICHT 2021

Brummen

De gemeenteraad van Brummen stelde eind 2021 het nieuwe grondstoffenbeleid 2021-2025 vast. Speerpunten zijn de vermindering van het restafval naar 80 kilo per inwoner per jaar in 2025, voorzieningen die op orde zijn, behoud van de kwaliteit van de grondstoffen en het beheersbaar houden van de kosten.

Samen met de gemeente is gewerkt aan een implementatieplan voor het nieuwe beleid. Belangrijk onderdeel daarbij is communicatie. Hiervoor heeft eerst een gedragsonderzoek plaatsgevonden om tot effectieve interventies en middelen te komen. Onder de naam ‘Samen nog beter aan de bak’ worden de maatregelen vanaf 2022 uitgerold en vindt communicatie plaats. 

Er wordt uitgebreid ingezet op communicatie en samengewerkt met lokale ambassadeurs die delen hoe zij afval scheiden. Daarnaast wordt onder meer GFT scheiden bij hoogbouw gefaciliteerd, komen er acties met compostbakken en aanrechtbakjes voor GFT en er worden extra ondergrondse containers voor het wegbrengen van restafval geplaatst.  

Brummen in cijfers

Brummen laat de laatste vier jaar elk jaar een lichte stijging zien van het scheidingspercentage met 2%. In 2021 bedroeg dit 72%. Er is nog winst te boeken: in het restafval zien we nog altijd een flink aandeel grondstoffen, vooral GFT en in mindere mate PMD, textiel en papier. Andersom trouwens ook: in PMD en GFT zien we afval dat elders hoort. De komende jaren zal kwaliteit van grondstoffen aandacht vragen.