JAAROVERZICHT 2021

HERFST

Samen ontbijten voor een goede relatie

En meer. Wethouders, ambtenaren en andere relaties komen in de vroege ochtend van 7 oktober bij elkaar voor een gezellig en informatief ontbijt in onze containeropslag in Apeldoorn. Van veegwagenmachinist tot plaagdierbestrijder, van medewerker kolkenzuigen tot adviseur: ze zijn er allemaal om te vertellen over hun werk. Met presentaties lichten we onze sociale activiteiten en educatie toe.

ontbijt voor relaties

Hoe goed presteren onze gemeenten?

Goed! Ieder jaar brengt onze branchevereniging NVRD een rapport uit met de aanpak en resultaten van afval- en grondstoffenbeleid van gemeenten. In totaal 168 gemeenten (maar ook bedrijven) worden met elkaar vergeleken: hoe goed doen ze het? Hoeveel restafval hebben ze per inwoner, hoe hoog is het afvalscheidingspercentage, en wat moet de inwoner aan afvalstoffenheffing betalen? Uit de resultaten van deze benchmark blijkt dat diftargemeenten gemiddeld 48% minder restafval hebben en 14% lagere beheerkosten. Een van onze gemeenten, Bronckhorst, springt eruit en blijkt de best presterende gemeente in ons land. Deventer is in zijn klasse het beste. Lees het artikel in Waarde Magazine.

Tijd voor de bladcampagnes!

Wind, regen en vallende blaadjes: ze horen bij de herfst. Maar zorgen ook voor gladheid, verstopte kolken en onveilige situaties. We zijn in de herfst dan ook druk met extra veegrondes. Ook bladblazers zetten we in. We informeren inwoners actief over de bladcampagnes. En vertellen daarbij ook hoe blad wordt verwerkt. We geven tips hoe je zelf bladcompost kunt maken. In Deventer organiseren we bladverzamelwedstrijden, waar zeventien basisscholen aan meedoen. Verder zetten we bladkorven in. Bijvoorbeeld in Lochem, waar er 300 tijdelijk een plek in de wijken krijgen. Het verzamelde blad laten we duurzaam verwerken tot compost. Ook gebruiken we het als beschermlaag voor plantwortels in borders en als natuurlijke bodemverbeteraar. Insecten en kleine zoogdieren vinden tussen blad een veilige schuilplaats in de winter.

kinderen zamelen blad in

Groepen op bezoek

Dat kunnen inwoners zijn, studenten of collega’s van andere bedrijven. Zo komen in de herfst collega’s op bezoek van Gelre Werkt en Kringloopbedrijf 2Switch. Zij nemen een kijkje in de keuken van de wasserij en fietsenwerkplaats: twee onderdelen van Circulus die vallen onder het sociaal domein.


We stappen over op een nieuwe app

De oude Afvalvrij App maakt plaats voor de Circulus app. Daarin vindt de gebruiker meer mogelijkheden om online allerlei zaken te regelen. Zoals het bestellen van een milieupas of het laten ophalen van grofvuil. Ook toont de nieuwe app het nieuws per gemeente. In de herfst vinden ‘stresstests’ plaats en ontwikkelen we een regiobrede campagne om de ruim 100.000 gebruikers over te halen de nieuwe app te installeren. De app gaat live in januari 2022.

beeld nieuwe app

Recycling matrassen 

Er komt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen. Dat is regelgeving die producenten verplicht te zorgen voor recycling van hun product als het wordt afgedankt. De UPV voor matrassen wil in 2028 minstens 75% van de matrassen inzamelen voor recycling. Daarvan moet in 2024 90% worden gerecycled. Op de recyclepleinen plaatsen collega’s speciale boxen. Die zijn makkelijk te verplaatsen en de matrassen blijven droog. Nu worden van matrassen nog gymmatten of isolatiematerialen gemaakt. In de toekomst moeten betere materialen ervoor zorgen dat van oude matrassen weer nieuwe matrassen gemaakt kunnen worden.

Ruim baan voor groenafval

Het Recycleplein aan de Westfalenstraat in Deventer wordt in 2022/2023 uitgebreid met een apart deel voor groenafval. Dat moet er ook voor zorgen dat de doorstroming op drukke dagen vlotter gaan verlopen.

Nationale Boomfeestdag

De Nationale Boomfeestdag kon, na anderhalf jaar corona, weer worden gevierd. Op verschillende plekken gingen collega’s van Buitenruimte aan de slag met leerlingen van basisscholen om jonge bomen en heesters te planten. Dat gebeurde in diverse Lochemse kernen.

kinderen planten boom

Black Friday? Green Friday!

Overgewaaid uit Amerika, trekt Black Friday inmiddels ook in ons land veel koopjesjagers. Kringloopwinkels bedachten een alternatief met Green Friday. Zo laten ze  zien dat het anders kan. Bewust winkelen bij de kringloopwinkel en herbruikbare spullen een tweede leven geven. Dat bespaart CO2 en grondstoffen. Niet alleen Green Friday zorgt voor een stormloop. Eerder in het jaar, sinds de opheffing van de lockdown, noteerde Stilema een omzetstijging van maar liefst 25%. Stilema is onderdeel van Circulus en biedt sociale werkplek aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Voor nieuwkomers in ons land is het scheiden van afval vaak onbekend

Dat heeft grote gevolgen. Bijvoorbeeld voor de sociale acceptatie in de buurt. Maar ook voor de kwaliteit van het ingezamelde afval. In samenwerking met woningbouwcorporaties in Apeldoorn introduceren we vier filmpjes in de talen Farsi (Perzisch), Turks, Arabisch en Somalisch. Dat is bijzonder, omdat Nederlands voor onze gemeenten (en voor ons) de voorkeurstaal is. Maar omdat het aanleren van afval scheiden om meer redenen van belang is, wijken we daarvan af. De contactpersonen bij Vluchtelingenwerk zijn geïnformeerd hoe ze de filmpjes bij huisbezoek kunnen gebruiken. De filmpjes vind je op ons Youtubekanaal

Rijdende recyclefabriek start scholentour

In samenwerking met trashpacker Tijmen Sissing start Circulus met de scholentour Cruise 2 Reduce. Op 80 basisscholen in het werkgebied zal Tijmen een workshop geven waarbij leerlingen van plastic verpakkingen nieuwe producten maken zoals frisbees en plantenbakjes. De scholen ontvangen een uitnodiging, waarna er begin 2022 een rooster wordt gemaakt. Tijmen is ooit op vakantie begonnen met het opruimen van stranden. Daarmee heeft hij een wereldwijde beweging op gang gebracht.

cruise to reduce op een school

Circulair ambachtscentrum

De gemeente Epe denkt na over de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum en ziet Circulus als een belangrijke partner daarin. Een dergelijk centrum is een plek waar  je als consument niet alleen je afval kwijt kunt, maar waar je ook kunt winkelen en spullen kan laten repareren. Bovendien kunnen er mensen aan de slag met een afstand tot regulier werk. In 2022 onderzoeken we de mogelijkheden voor zo’n ambachtscentrum. Eind dat jaar volgt rapportage.