JAAROVERZICHT 2021

VROEGE VOORJAAR

Kerstbomen. Massaal aangeschaft vanwege corona.

Een pilot met de nieuwe manier van inzamelen van kerstbomen start in Apeldoorn, Deventer en Epe. Inwoners hoeven hun boom niet meer telefonisch aan te melden. En dat scheelt enorm veel werk. Er zijn weinig vragen of klachten. Chauffeurs zamelen meer kerstbomen in dan het jaar ervoor. De indruk bestaat dat veel mensen vanwege corona een boom in huis hebben gehaald. Ook in Lochem vindt een inzamelactie plaats. Daar staan op negen plekken collega’s klaar om de bomen in ontvangst te nemen.

Directie licht de nieuwe meerjarenstrategie in een video toe

Duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit vormen de belangrijkste kaders. Minder afval, meer grondstoffen en een leefbare omgeving blijven dé thema’s in ons dagelijkse werk. Meer aandacht krijgt sociaal werk. Iedereen moet naar vermogen kunnen meedoen, vinden we. Daarmee is inclusiviteit de derde ‘poot’ onder de strategie. 

Vet lekker rijden! 

Dat staat te lezen op ons eigen tankstation op het recycleplein in Apeldoorn. Voortaan tanken onze chauffeurs daar HVO100, in plaats van dieselolie. Een synthetische dieselvervanger, gemaakt van plantaardige olie. Schoner en met een lagere uitstoot van CO2. De producent gebruikt daarvoor olie uit de voedingsmiddelenindustrie dat in het afvalstadium is beland. Het is een grote stap in de verduurzaming van het wagenpark. 

Corona houdt ons heel 2021 nog in zijn greep

Maar: er is ook sprake van gewenning. De oude en nieuwe variant treft veel mensen, maar het ziekteverzuim valt mee. We testen veel en houden ons aan de regels zoals 1,5 meter en een mondkapje waar het moet.

Circulus krijgt het PSO-certificaat

Dat certificaat staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. We bieden leer- en werkplekken voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vinden van een gewone baan. We zijn een sociale organisatie, en zien dat bevestigd met de score die we kregen: trede 3. Dat is de hoogste trede.

Ongekend winterweer

Sneeuw en ijzel leggen onze inzameling in de eerste week van februari plat. Dagenlang kan er geen afval worden opgehaald. Dat is nooit eerder vertoond. Bij de gladheidsbestrijding, die we uitvoeren in Apeldoorn, Deventer en Lochem, maken tientallen collega’s vele overuren. De collega’s van BuitenRuimte helpen met het sneeuwvrij maken van milieuparkjes, straatjes van seniorenwoningen en de binnenstad. De pers weet ons meer dan ooit te vinden. Niet alleen op het moment dat de inzameling stopt, maar ook wanneer we weer opstarten. De Stentor, Omroep Gelderland en lokale media maken indrukwekkende verhalen over ons werk.

Schapen voor meer biodiversiteit

De collega’s in de BuitenRuimte maken zich op voor het voorjaarsseizoen. In hun werk dringt het woord biodiversiteit steeds meer door. Of het nu gaat om beplantingsplannen, plant- en zaaiwerkzaamheden en bermbeheer: biodiversiteit bepaalt aanpak en keuzes. Een mooi voorbeeld vormt de inzet van schapen. Zij houden in Lochem (Eefde) en Doesburg grassen, kruiden en andere planten kort en vervangen het machinale maaiwerk. Meer botanische variatie is het resultaat. Op wijgrazenindoesburg.nl en wijgrazeninlochem.nl lees je hier meer over.

Herders schaapskudde Doesburg

Helpt afval scheiden bij een beter klimaat?

Jazeker! Door afval te scheiden dragen Nederlandse huishoudens aantoonbaar bij aan minder CO2-uitstoot. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de branchevereniging NVRD waar ook Circulus lid van is. Het onderzoeksteam heeft van 13 afvalstromen onderzocht of scheiden en recyclen minder CO2-uitstoot oplevert dan verbranden. Dat blijkt overduidelijk het geval bij bijvoorbeeld textiel, kunststoffen en aluminium verpakkingen. De impact van ons scheidingsgedrag blijkt dus groot. Het rapport is opgesteld door CE-Delft.

Een welverdiend schouderklopje

De landelijke Week van de Afvalhelden bedankt alle medewerkers in de afval- en groenbranche voor hun inzet. Met gebak, posters en magazines en veel publiciteit uiten ook wij onze waardering voor onze collega’s in de uitvoering. De overheid bestempelde ons eerder, bij de start van de coronapandemie in 2020,  als ‘vitale sector’. Dat is dus een sector die onmisbaar is om de samenleving goed te laten functioneren.   

Hoog water in de IJssel

Dat levert mooie plaatjes op. Maar ook bijzonder werk: na daling van het waterpeil blijft een hoop slib achter op de kades. Een glibberige, onbegaanbare kade is het gevolg. Schippers kunnen niet meer aanmeren, wandelaars mijden de kade. Voor collega’s van de ploeg BuitenRuimte was het dan ook aanpakken geblazen. Machinaal en handmatig werk: vegen, maar ook rommel en takken weghalen, kleiplakken scheppen, vegen en borstelen.

veegwagens halen slib weg op ijsselkade

Er is nog compost!

Met een coronaproof compostactie in Deventer kunnen inwoners zakken compost ophalen. De zakken dateerden van het jaar ervoor, toen de actie wegens corona niet doorging. Maar liefst 25.000 zakken vinden hun weg naar inwoners. Of de jaarlijkse compostactie in de toekomst weer wordt opgemaakt, is nog niet bekend. Eerder stopten andere gemeenten ermee.

Samen aan de slag om zwerfvuil op te ruimen

De eerste bewonersactie van de Schoon Familie in Deventer gaat coronaproof van start. Normaal gesproken organiseert de Schoon Familie ruim 150 acties door het jaar heen. Nu zorgen lockdowns ervoor dat acties in aangepaste vorm of niet doorgaan.

opruimactie met kinderen