JAAROVERZICHT 2021

LENTE

Container met dierenprint

De 2.000e ondergrondse container voor restafval die Circulus in het werkgebied plaatst, komt in de gemeente Epe/Vaassen. We voorzien de dubbele container met een kleine en grote opening van een mooie print. Daarop zijn dieren te zien die in de omgeving ook echt voorkomen: een eekhoorn, een uil, een das en een bonte specht met jong. De opvallende container krijgt een plek in de net gerenoveerde winkelstraat in Vaassen. De ‘verpakking’ is een cadeautje aan de gemeente. Wethouder Jan Aalbers plaatst de ondergrondse container. 

plaatsing ondergrondse container in vaassen

De lente is hét seizoen voor groenonderhoud

Je kunt dan denken aan het snoeien van bomen en maaien van bermen, maar we doen meer. Zo onderhouden en beheren medewerkers Buitenruimte diverse begraafplaatsen in Lochem. Mooi en eervol werk, ook omdat de eisen aan het werk op begraafplaatsen hoog liggen. Dat betekent: hagen netjes, gazon strak, bestrating schoon, meubilair heel. Superverzorgd dus. Ook belangrijke graven en monumenten krijgen volop aandacht, zeker in de aanloop naar 4 en 5 mei. Vrijwilligers helpen daarbij. Circulus ondersteunt hen met advies, gereedschap en andere spullen.

Lochem krijgt 130 Stolpersteine

Dat zijn herdenkingsstenen waarin de namen zijn gegrift van omgekomen Joodse buurtbewoners in de Tweede Wereldoorlog. Ze worden aangebracht tussen stoeptegels of een andere stenen ondergrond. Voor de afdeling BuitenRuimte een bijzondere en eervolle klus. De plaatsing bestaat uit een ceremonie met nabestaanden, waarna plaatsing volgt. Geen kwestie van tegel eruit, steen erin. Het vraagt een deskundige beoordeling van de plek waar ze moeten komen. Daarna is het passen en meten om van de koperen plaat met de omliggende granieten steentjes een mooi geheel te maken.

stolpersteine in het straatbeeld

Een nieuw kabinet

Dat is het moment om je als brancheorganisatie te laten horen. De NVRD doet dat door een brief te sturen waarin de overheid wordt uitgedaagd meer regie te nemen op de ‘ketenaanpak’: dat wat de schakels in de keten van product tot afval moeten doen om meer circulair te worden. De NVRD doet zeven aanbevelingen, van minimumstandaarden voor nieuwe verpakkingen tot goede, controleerbare recyclingcijfers. Zelf werken wij al actief aan de uitvoering van twee aanbevelingen: Stimuleer hergebruik en reparatie, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van circulaire ambachtscentra in diverse gemeenten.

Scholen actief aan de slag met Textiel Race

Leerlingen van tien basisscholen uit Brummen, Doesburg, Rheden en Zutphen doen mee aan de Textiel Race. Ze halen textiel en kleding op bij gezinnen die zich daarvoor via een speciale site aanmelden. Kinderen gaan ook praktisch aan de slag. Zo leren ze om kleding te repareren. In totaal halen zij 13.800 kilo kleding en ander textiel op. Behalve de leerlingen zelf waren ook leerkrachten, familieleden en buurtbewoners enthousiast.

basisschool doet mee aan textielrace.

Lieslaarzen en waadbroeken

Daarin zie je onze inwoners niet dagelijks. Een groep betrokken inwoners brengt oeverbeplanting aan in de compleet gerenoveerde vijver in de Lochemse wijk Berkeloord, dat Beschermd Stadsgezicht is. Vijver en omgeving zijn teruggebracht in de oorspronkelijke Engelse landschapsstijl. Samen met het Waterschap zorgen wij voor het inrichtingsontwerp, de aanplant, het inzaaien van het gazon en de oeverbeplanting, de aanleg van een wandelpad en meer. Wij blijven ook zorgen voor deze groene oase.

Een betere wereld....

In de Week zonder Afval van 31 mei tot 6 juni sporen we consumenten aan om minder of geen afval te produceren. Een initiatief van Milieu Centraal, dat ook wij ondersteunen met tips via online media. In die week werd ook bekend dat nog altijd maar 27% van de kunststof verpakkingen recyclebaar is. Het kabinet streeft naar een recyclingpercentage van 50% in 2025. Producenten hebben dus nog veel te doen. Maar: het gaat soms om simpele aanpassingen. Onze brancheorganisatie NVRD gaat daarover in gesprek met producenten.

Nieuw personeel!

Na Doesburg en Eefde vervangen ook in Gorssel schapen op veel plekken de maaimachine. Een wens van de dorpsraad gaat hiermee in vervulling. Wethouder van Zeijts knipt symbolisch het toegangslint voor de schapen door. Over de achtergrond van de begrazing lees je meer op www.circulus.nl/wijgrazeninlochem en op www.circulus.nl/wijgrazenindoesburg.

schaapskudde

Registratie van ritten zijn van overheidswege tegenwoordig verplicht

Dat betekent voor onze chauffeurs dat ze gaan werken met een digitale tachograaf en ritten gaan registreren. Zij krijgen een persoonlijke sleutel voor in de wagen, die rij- en rusttijden vastlegt. Dit alles is tegenwoordig verplicht voor het beroepsvervoer.

Een speciaal tuinfeestje

Een speciaal tuinfeestje was het: het inrichten van tuintjes rond de containers in de Nieuwstraat in Apeldoorn. De actie maakt deel uit van een serie acties in Apeldoorn om samen met bewoners de terugkerende rommel rond containers uit te bannen. Ook het ‘wrappen’ en adopteren van containers maakt onderdeel uit van de aanpak.

aanleg containertuintjes in apeldoorn

De chemokar is niet meer

Jaren reed de chemokar in Lochem op vaste data zijn rondes door de wijk om klein chemisch afval op te halen. Daar is nu een einde aan gekomen. De chemokar in Lochem maakt plaats voor een vast innamepunt op het Recycleplein.