JAAROVERZICHT 2021

Deventer

Afval & grondstoffen

Ook in het tweede coronajaar is het gelukt de dienstverlening rondom de inzameling het hele jaar door op het gewenste peil te houden.

Deventer laat in de laatste vier jaar een stabiel beeld zien in het aanbod van restafval en grondstoffen. Het scheidingspercentage bedroeg in 2021, net als de drie jaren ervoor, 77%, waarmee de gemeente de landelijke doelstelling voor 2020 van 75% al ruimschoots voorbij is. Deventer bevindt zich in de top van de gemeenten in deze stedelijkheidsklasse.

Grondstoffenplan 2020-2024

In november 2020 is het Grondstoffenplan 2020-2024 door de raad vastgesteld. In 2021 is het grootste deel van het plan geïmplementeerd.

De huis-aan-huisinzameling van glas en BEST-tas (Boeken, E-goed, Speelgoed en Textiel) is gestopt. Papier en karton worden niet meer in losse dozen ingezameld, maar met containers aan huis bij laagbouw en verzamelcontainers bij hoogbouw in het centrum. In het tweede kwartaal van 2021 zijn daarvoor zo’n 30.000 ‘blauwe’ containers uitgezet en 89 ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers geplaatst. Voor de gescheiden inzameling van GF (groente- en fruitafval) zijn bij hoogbouw en in het centrum 80 GF-zuilen geplaatst. De wisseling van inzamelmethoden is nagenoeg probleemloos verlopen.

Buitenruimte

Ondanks corona (en de anderhalve meter maatregel waardoor collega’s vaak alleen op pad moesten) is het gelukt de meeste werkzaamheden goed uit te voeren.

Naast het reguliere werk in de buitenruimte (vegen, onkruidbeheersing, zwerfafval opruimen, bladactie (in samenwerking met HGB), het legen van afvalbakken enzovoort, zijn er een paar opvallende zaken te melden in 2021.

Zaterdag 6 februari begon met enorme sneeuwval en kou. Vanaf de eerste sneeuwval tot de dinsdagmiddag erna is er onafgebroken gestrooid. De allerlaatste sneeuw was pas weg op 15 februari.

De sneeuwval, vorst en de daardoor haast onbegaanbare wegen bemoeilijkten het werk in de reiniging: alle medewerkers, ook die van het GroenBedrijf en de aannemers, hebben zich vooral gericht op het begaanbaar maken van wegen, fietspaden, winkelcentra en belangrijke plekken. We kunnen terugkijken op een goed resultaat en een mooie samenwerking.

In juni mochten winkels en horeca (deels) weer open na de lockdown. Dat leverde meer zwerfafval op. In overleg met de gemeente zijn er in winkelgebieden extra containers geplaatst, vooral voor het afval dat veroorzaakt wordt door de vele Take Away mogelijkheden.

Er is een proef gestart met containertuintjes. In de Driebergenbuurt zijn om verzamelcontainers tuintjes geplaatst met bloemen en planten die goed zijn voor de biodiversiteit. Buurtbewoners onderhouden de tuintjes. Idee erachter is dat er minder afval naast de containers wordt gezet als ze er schoon en gezellig uitzien. De pilot moet uitwijzen of dat klopt.

Sociaal

De ontwikkeling van het sociaal domein is een strategisch speerpunt van Circulus waaraan de Schoon Familie en Buurtbeheer (Cambio, ook wel Deventer Sociaal) actief bijdragen. We bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bewonersparticipatie is een belangrijk onderdeel van de afdeling Sociaal. Ook in 2021 was het door corona erg lastig om de programma’s uit te voeren door de beperkende maatregelen. Toch zijn er ook dit jaar mooie resultaten behaald. Een heel belangrijke is het behalen van het certificaat Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemer (PSO). Dat betekent dat we een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het proces bij Circulus is begeleid door Extend, een organisatie die ondersteunt bij sociaal ondernemen.

Op het gebied van educatie heeft een aantal acties wel doorgang kunnen vinden. Zo deden vijf Deventer Scholen mee aan de E-waste race en zamelden veel klein elektronisch afval in. Maar liefst 17 scholen deden mee met de bladverzamelwedstrijd; een fijne buitenactiviteit die de leerlingen leert dat blad tuinen en parken lekker mag blijven liggen, maar op stoepen, fietspaden en straten beter opgeruimd kan worden. 

Deventer in cijfers

Deventer laat de laatste vier jaar een constant scheidingspercentage zien van 77%. Er is nog wel winst te boeken: in het restafval zien we nog altijd een flink aandeel grondstoffen, vooral GFT en in mindere mate PMD, textiel en papier. Andersom trouwens ook: in PMD en GFT zien we afval dat elders hoort. De komende jaren zal kwaliteit van grondstoffen aandacht vragen.